Jaký typ inteligence je ten váš?

Jaký typ inteligence je ten váš?
Jaký typ inteligence je ten váš?

Věděli jste, že každý člověk je inteligentní jiným způsobem? Respektive každý člověk má jiný typ inteligence, což je velice zajímavé. Pokud tedy budete o někom mluvit jako o inteligentním člověku, vzpomeňte si na to. O tom, že je inteligence vícero typů, se ví už nějaký ten pátek, prozraďme si však blíže, jaké typy existují či jaký typ máte třeba právě vy.  

Lingvistická inteligence 

Jedním typem inteligence je lingvistická inteligence. Tato vypovídá o vašich komunikačních schopnostech, což je z názvu inteligence zcela zřejmé. Lingvistická inteligence umožňuje člověku mluvit, psát a celkově využívat slova. Určuje se jazykem a mluvením, také psaním a celkovým chápáním obsahu.  

Vizuálně prostorová inteligence 

Pak také existuje vizuálně prostorová inteligence, která určuje potenciál prostorové orientace, respektive vnímání barev, také tvarů a nejrůznějších velikostí. Díky této inteligenci jsme schopní vytvářet si představy, také dobře číst mapy, patří sem samozřejmě i orientační smysl, který třeba řada lidí zkrátka postrádá.  

Hudební inteligence 

Dalším typem inteligence je hudební inteligence, která se vyznačuje především porozuměním melodií či rytmu. Je to jakási schopnost chápat emocionální stránku hudby. Ten, kdo má hudební inteligenci na vysoké úrovni, se snadno uplatní třeba na hudebním poli, jelikož má skvělé předpoklady pro hraní na hudební nástroje nebo stát se třeba hudebním skladatelem.  

Intrapersonální inteligence 

Typů inteligence je opravdu několik, dalším typem je intrapersonální inteligence, která je známá tím, že díky ní je člověk schopen porozumět sám sobě. Dokáže vnímat jakési vnitřní souvislosti, na základě kterých jedná. I díky tomu činí správná rozhodnutí. Pokud máte vysoce vyvinutou intrapersonální inteligenci, lépe zvládáte stres a také snadno vstřebáváte špatné zkušenosti.