Typy návykových látek

Typy návykových látek
Typy návykových látek

Čím dále jste od velkých měst, tak se říká – tím lépe, že mládež je méně „zkažená“ pokušením velkoměst, ale je to pouze pravděpodobnost, která je snížen . Bohužel najdeme stále více případů, které závislost na návykových látkách trápí, na čemž se ostatně projevuje i fakt, že Česká republika patří k největším výrobcům pervitinu v celé Evropě. Pakliže hovoříme o drogách, mluvíme o psychoaktivních látkách, které působí na centrální nervovou soustavu. I když je pravdou, že na trhu najdeme pár legálních omamných látek, mezi něž patří alkohol nebo tabák, jsou i závaznější látky.  

Seznamte se s typy drog 

Samozřejmě i na legálních omamných látkách můžete vypěstovat závislost. Existují ale také typy drog, na kterých si závislost můžete vypěstovat daleko nebezpečnější, rychleji končící černým scénářem. Mluvíme o takzvaných nelegálních látkách, které můžeme rozdělit na tři druhy: 

  • stimulanty, 
  • centrální depresanty a 
  • halucinogeny.  

Stimulanty stimulují 

První zmíněnou skupinou nelegálních drog jsou takzvané stimulanty, které, jak ostatně název vypovídá, mají za úkol stimulovat nervovou soustavu a náš mozek. Posilují naši psychoaktivitu, což se může u člověka projevit různými způsoby. Zatímco někdo je po požití drogy velmi depresivní, jiný zase může být ohromně šťastný.  

Se stimulanty se velmi často setkáváme na večírcích, kde jsou pobírány z důvodu touhy po větším množství energie. 

Centrální depresanty 

Dalo by se říct, že depresanty jsou takovým opakem stimulantů. Mají totiž nikoliv stimulovat aktivitu mozku a nervové soustavy, ale mají spíše zpomalovat aktivitu mozku a nervové soustavy. Sem spadá právě alkohol, z nelegálních látek například heroin, na kterém si člověk může vypěstovat závislost už po jednom jediném užití.  

Vlivem použití centrálních depresantů dochází k pozměněnému vnímání skutečnosti, kdy člověk vidí věci, které ve skutečnosti neexistují. 

Halucinogeny narušují vnímání skutečnosti 

Náš seznam uzavřeme halucinogeny, které zase mají za úkol pozměnit vnímání skutečnosti. Radikálně narušují vnímání reality, kdy člověk vidí a také slyší věci, které ve skutečnosti neexistují.