Jak poznat člověka s Tourettovým syndromem?

Jak poznat člověka s Tourettovým syndromem?
Jak poznat člověka s Tourettovým syndromem?

Když se před několika lety mladá zpěvačka Billie Eilish rozhodla veřejně promluvit o svém zdravotním handicapu, byly články o této nemoci ve všech světových médiích. Dnes se ale již tak často neobjevují, nemoc přitom rozhodně nezmizela. Jak se projevuje?  

Vrozené neuropsychiatrické onemocnění 

Nemoc, o které hovoříme, se nejčastěji projevuje v dětství nebo v průběhu dospívání. Jeho typickými příznaky jsou zejména nepříjemné pohybové a zvukové tiky. Společně s touto nemocí se ale často objevují i další potíže. Mezi ně se řadí hyperaktivita, obsedantně kompulzivní porucha chování, nebo také sklony k sebepoškozování.  

Ve většině případů se nemoc projeví již před šestým rokem života dítěte. Během doby dospívání se u pacienta může objevit přechodné zhoršené období projevů nemoci. Tourettův syndrom častěji postihuje muže než ženy, a to dokonce tři až čtyřikrát více.  

Jak poznáte člověka s Tourettovým syndromem 

Projevy Tourettova syndromu zahrnují několik snadno rozpoznatelných příznaků. Ty jsou pro tuto nemoc typické a provázejí její akutní fázi. Jedná se zejména o tyto příznaky: 

  • Pohybové tiky v podobě grimas nebo usilovného mrkání. 
  • Projevují se i záškuby hlavy, šíje i horních končetin. 
  • Jako zvukové tiky se označují některé zvukové projevy, které bývají často opakované. Může se jednat o odkašlávání, výkřiky, nebo také nesrozumitelné mumlání.  
  • Když je pacient v klidovém režimu, projevy jsou většinou mírnější. Naopak při větší fyzické nebo psychické zátěži je projevů více a stupňují se.  
  • Člověk s Tourettovým syndromem trpí nemocí. Nejedná se tedy o projevy chování, které by mohl svou pílí ovlivnit.  

Často se objevují i další potíže 

Tourettův syndrom se v mnoha případech spojuje i s dalšími poruchami chování. Lidé trpící touto nemocí často vykazují také další poruchy osobnostního spektra. Zde patří například porucha pozornosti s hyperaktivitou známá jako ADHD a obsedantně kompulzivní porucha, OCD. Vyskytuje se i přehnaná snaha o dokonalost, poruchy učení, jako je dyskalkulie nebo dyslexie, výbušnost a agresivita, nebo sebepoškozující chování. 

Tourettův syndrom je v mnoha případech medikován.