Únava jako nemoc. Jak poznat únavový syndrom?

Únava jako nemoc. Jak poznat únavový syndrom?
Únava jako nemoc. Jak poznat únavový syndrom?

Cítíte se dlouhodobě unavení a ani spaní několik hodin v kuse vám pocit vyčerpání nezažehná? Nepřemýšlejte o únavě jako o příznaku vyčerpání nebo jako o příznaku toho, že jste například přepracovaní nebo špatně vyspaní. Únava může být taky symptomem nemoci, a to konkrétně chronického únavového syndromu.  

Co je to chronický únavový syndrom? 

Pokud hovoříme o chronickém únavovém syndromu, mluvíme o onemocnění, které postihuje především dospělé osoby ve středním věku čili ve věku mezi čtyřiceti až padesáti lety. Právě únava to je to hlavní, co poukazuje na nebezpečnou nemoc, především poukazuje na to, že je třeba v životě trochu zpomalit.  

Únavový syndrom se však nediagnostikuje snadno. Je nutné splnit rovnou několik podmínek, aby došlo k diagnostikování únavového syndromu. Především je třeba mít minimálně čtyři typické příznaky, které se vyskytují alespoň půl roku v kuse. Zmiňme si typické symptomy onemocnění, není to jen o únavě, která je však samozřejmě klíčová a nejčastější.  

Příznaky chronického únavového syndromu 

Jak jsme zmínili, únava je vůbec nejčastější a také nejtypičtější symptom únavového syndromu. Únavou se v tomto případě rozumí vyčerpanost, svalová slabost, která se zhoršuje při sebemenší námaze a kterou nelze odstranit ani delším odpočinkem.  

Dalším typickým příznakem onemocnění jsou bolesti svalů, také ranní ztuhlost, bolesti kloubů a bolesti hlavy. Bolestivé mohou být i mízní uzliny, vyskytnout se může samozřejmě i bolest v krku nebo zrychlený tep.  

K dalším poznávacím příznakům nemoci patří i zapomnětlivost, zmatenost, často také psychická únava nebo poruchy krátkodobé paměti. Dochází k narušení spánku, kdy je spánek poměrně nekvalitní, člověk má živé sny, často se v noci probouzí.  

Přijít mohou dokonce i psychické problémy, kam spadá například citová nevyrovnanost nebo podrážděnost, případně deprese.