Čtěte dětem na dobrou noc! Pomůžete tak jejich slovní zásobě!

čtěte dětem
čtěte dětem

V dnešní době můžete vidět děti od útlého věku pobíhat s chytrými mobilními telefony, tablety a jinými technickými vymoženostmi. Díky nim sice vyplní volný čas, ale mnohdy pak postrádají komunikační dovednosti a slovní zásobu. Právě to může způsobit, že se dítě hůře začlení do kolektivu. Nemá si s vrstevníky co říct nebo o kontakt s nimi ani nestojí. Jak tomu předejít? Čtěte dětem z knihy!

Pohádky na dobrou noc…

Pohádky se dětem na dobrou noc četly od pradávna. Proč by tomu dnes mělo být jinak? Pokud budete vašemu dítěti pravidelně číst před spaním, podpoříte tak jeho fantazii. Zaměstnáte jeho mozek představami. Když vidí pohádku v televizi, dostane hotovou ucelenou představu o daných postavách. Nemá tak možnost si charaktery a obrazy příběhu vytvořit sám. Nerozvíjí dostatečně svou fantazii, což se může projevit tím, že si nebude umět hrát a nebude tak pro své vrstevníky zábavný.

Pokud bude dítě poslouchat před spaním váš hlas, a sdílet s vámi radost, kterou v něm vyvolají pohádky, posílí to také jeho vztah k vám. Večerní čtení pro něj bude představovat chvíli, kterou má s matkou či otcem jenom pro sebe.

Rozšiřujte slovní zásobu!

Čtením dochází k rozšíření slovní zásoby, díky které bude vaše dítě lépe komunikovat. Tuto výhodu vaše ratolest nezíská prohlížením tabletu. Při čtení v něm navíc budete automaticky podněcovat lásku ke kníhám a zájem o čtení. Brzy bude chtít číst sám, a tím, že po této dovednosti bude toužit, se jí snáze naučí.

Pokud bude mít dítě ke čtení kladný vztah a bude se mu dařit, zvládne učení snáze než jeho vrstevníci. Čtení ho zkrátka bude provázet celým životem.

Dvacet minut stačí…

Že nemáte čas? Jistě, místo sezení na kraji postele byste mohla stihnout jinou práci či si jednoduše odpočinout. Myslete ale na to, že k pozitivnímu ovlivnění zítřků vašeho potomka vám stačí každý večer pouhých dvacet minut. Navíc se při čtení zdokonalíte také v sama. Ve čteném a mluveném projevu získáte větší sebejistotu a budete při komunikaci lépe intonovat.