Výhody franchisingu, které vás přesvědčí o novém způsobu podnikání

Výhody franchisingu, které vás přesvědčí o novém způsobu podnikání
Výhody franchisingu, které vás přesvědčí o novém způsobu podnikání

Mezi nejčastěji skloňované výhody franchisingu patří jednoznačně podpora známé značky a využívání reklamních služeb franchisora. Existují však i další nesporné výhody, jako jsou nižší vstupní kapitál a možnost rychlého rozšíření podnikání. Franchising je opravdu vysoce ceněnou podnikatelskou příležitostí. 

Finanční vzpruha do začátku

Nedostatek potřebných financí je jednou z nejčastějších bariér pro začínající podnikatele, včetně zájemců o franšízové licence v Česku. Banky a další finanční instituce mohou být pro získání financí pro franšízové podnikání užitečné, ale často se setkávají s neznalostí a nedůvěrou ze strany bankovních specialistů, kteří franchising považují za méně stabilní způsob podnikání.

Náklady na získání franšízy se liší v závislosti na konkrétním franšízovém systému, ale v některých případech mohou být alespoň částečně hrazeny franchisor nebo franšízovou sítí, nebo pomáhají franchisantům získat půjčky vlastním jménem u banky. Tyto možnosti mohou být pro některé podnikatele úspornějším řešením než získat úvěr nebo půjčku.

Jednodušší a rychlejší expanze

Franchisové partnerství umožňuje snížit rizika podnikání. Franchisant má jistotu a rychlejší vstup na trh díky podpoře franchisora, která mu umožňuje vynaložit nižší počáteční náklady než vlastní podnikání. Franchisant dostává know-how od začátku a rozsáhlou podporu franchisora v úpravách provozovny, školení zaměstnanců a tréninku v oblasti provozu, managementu a prodejních postupů.

Franchisant má výhodu nakupovat přímo od franchisora, který je výrobcem, obvykle za nižší ceny než kdyby nakupoval od velkoobchodních prostředníků. Jako součást velkého řetězce získává franchisant obratové, nákupní a nákladové výhody, které by jako jednotlivec nezískal, například vyloučení problémů se zásobováním. Tyto výhody přispívají k vyššímu výdělku při současné optimalizaci nákladů.